Usluge

Medicinske usluge 

Medicinske usluge u kući mogu koristiti svi potrebiti bolesnici na osobni zahtjev u svakom trenutku i rezervirati svoj termin za usluge zdravstvene njege u kući.

Laboratorijske pretrage

Usluga laboratorijskih pretraga uključuje vađenje krvi, uzimanje briseva, uzimanje urina i stolice za analizu

Ostale usluge

Zdravstvenu njegu pružamo pokretnim, polupokretnim i nepokretnim pacijentima, vršimo uslugu hranjenja bolesnika, te vršimo uslugu donošenja lijekova i nalaza.