OSTALE  USLUGE

Zdravstvena njega pokretnog, teško pokretnog i nepokretnog bolesnika

Usluga uključuje osobnu higijenu, kupanje bolesnika, toaleta stoma

Hranjenje bolesnika

Usluga uključuje hranjenje bolesnika na usta ili putem nazogastrične sonde.

Donošenje lijekova i nalaza

Ukoliko niste u mogućnosti odlaska u ljekarnu po propisani lijek ili otići kod liječnika po nalaze, naručena medicinska pomagala poput pelena za odrasle, nazovite nas i mi vam ih dostavljamo na kućnu adresu  

Pomoć i edukacija

Pomoć i edukacija obitelji o skrbi za bolesnika