MEDICINSKE  USLUGE

Medicinske usluge u kući

Ovdje možete pronaći cjenik usluga

Zdravstvena njega u kući namijenjena je polupokretnim, teško pokretnim ili nepokretnim bolesnicima.

 

Provodi se u fazama pogoršanja ili komplikacija kod kroničnih bolesti, kod pacijenata nakon otpusta iz bolnice, te osobama u terminalnoj fazi bolesti.

Zdravstvenu njegu u kući provode medicinske sestre po nalogu izabranog liječnika, postupke
koje je medicinska sestra kompetentna provoditi samostalno.

 

USLUGE

 • Sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja                (dekubitus, pneumonija, tromboza, kontrakture) 

 • Zbrinjavanje kroničnih rana
  (ulkus cruris, dekubitus, gangrena, porezotine, opekline) 

 • Primjena lokalne i peroralne terapije
  (masti, kapi, kupke, klizme)

 • Primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika (infuzije) 

 • Davanje intramuskularnih i subkutanih injekcija po uputi liječnika 

 • Hranjenje bolesnika na usta ili putem nazogastrične sonde 

 • Toaleta stoma
  (kanila, anus preter, urostome, gastrostome) 

 • Mjerenje i registracija vitalnih funkcija, kontrola razine šećera u krvi i urinu

 • Vađenje krvi, uzimanje stolice i mokraće, brisevi,  te odnošenje uzoraka u medicinski laboratorij

 • Kateterizacija mokraćnog mjehura žena

 • Palijativna skrb – skrb za umirućeg bolesnika