Korisni savjeti

 

Zdravstvena njega  u kući djelatnost je na razini primarne zdravstvene zaštite, a nastavak zdravstvene njege i rehabilitacije nakon izlaska iz bolnice, lječilišta i drugih ustanova.


Na zdravstvenu njegu u kući imaju pravo svi bolesni, teško pokretni i nepokretni bolesnici, bez obzira na životnu dob, a ostvaruju je putem Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, na osnovi stanja i na način utvrđen Pravilnikom HZZO-a ili direktnim plaćanjem.

​Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu na osnovi utvrđenih sljedećih stanja:

  •  nepokretnosti i slabije pokretnosti (uz tuđu pomoć ili uz upotrebu klupice)

  •  kronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, uz uvjet da izabrani doktor istodobno provodi liječenje u kući, a indicira i zdravstvenu njegu

  •  prolaznih ili trajnih stanja u kojima nije moguće samozbrinjavanje

  •  nakon složenijih operativnih zahvata koji zahtijevaju previjanje i njegu rane, te skrb za anus praeter

i ostale stome kod terminalnog bolesnika.

 

 


Zdravstvenu njegu osigurane osobe iz članka 5. pravilnika o HZZO-u predlaže izabrani liječnik nakon
izvršenog pregleda i utvrđenog medicinskog stanja osigurane osobe, te uvida u medicinsku
dokumentaciju.

 

U obrazloženju prijedloga za zdravstvenu njegu, izabrani doktor predlaže postupke u skladu s Popisom

dijag­nostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima (u daljnjem tekstu: Popis), a prema stanjima iz članka 4. ovog Pravilnika i određuje vremensko razdoblje provođenja zdravstvene njege.

 


 

 

 


Usluga se može dobiti i privatnim putem prema cjeniku Privatne prakse uz suradnju liječnika
obiteljske medicine.

 


 

 

 

Najčešće ostvarivane usluge su:

  • vađenje krvi

  • previjanje rana

  • kupanje bolesnika

  • skrb za terminalnog bolesnika

Za što se ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu?

Tko propisuje zdravstvenu njegu u kući?

Može li se dobiti usluga zdravstvene njege u kući bez naloga HZZO-a?

Koje su najtraženije usluge unutar zdravstvene njege?

Tko ima pravo na zdravstvenu njegu u kući?