Cjenik usluga

Medicinska njega (kupanje i osobna higijena, sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja)

150 kn

Previjanje rana 1. i 2. stupnja

70 kn

Previjanje rana 3. i 4. stupnja

100 kn

Vađenje krvi 

80 kn

Infuzija po uputi liječnika

200 kn

Promjena katetera ženama

150 kn

Toaleta stoma

100 kn

Injekcije po uputi liječnika (intramuskularne i subkutane)

80 kn

Zdravstvena njega i skrb za palijativnog bolesnika

250 kn

Donošenje nalaza, dostava lijekova

70 kn