Medicinske
usluge

Usluge zdravstvene njege u kući mogu koristiti svi potrebiti bolesnici na osobni zahtjev u svakom trenutku i rezervirati svoj termin za usluge zdravstvene njege u kući.

Laboratorijske pretrage

Usluga laboratorijskih pretraga uključuje vađenje krvi, uzimanje briseva, uzimanje urina i stolice za analizu

Ostale usluge

Zdravstvenu njegu pružamo pokretnim, polupokretnim i nepokretnim pacijentima, vršimo uslugu hranjenja bolesnika, te vršimo uslugu donošenja lijekova i nalaza.

Zakažite termin

Pobrinite se sami za svoje zdravlje

Savjetovanje i 
edukacija
 bolesnika i obitelji
Individualan
pristup
Dolazimo k vama
na poziv

Načini ostvarivanja prava na zdravstvenu njegu u kući


 

1. Putem naloga Hzzo-a

Temeljem zdravstvene dokumentacije i stanja pacijenta, liječnik opće prakse izdaje nalog za provođenje zdravstvene njege u kući.
 

2. Privatnim plaćanjem


Usluge zdravstvene njege u kući mogu koristiti svi građani i na osobni zahtjev,tj. plaćanje usluga.


3. Privatni osiguranici osiguravajućih društava po dogovorenim uvjetima